geschiedenis_vcl_web-2
geschiedenis_vcl_web-3
geschiedenis_vcl_web-1
geschiedenis_vcl_web-4
 

De wortels
VC Landgraaf is in 1987 (5 jaren na het ontstaan van de nieuwe gemeente Landgraaf) tot stand gekomen,
doordat het Nieuwenhaagse SDO en het Schaesbergse Geevers P&P na een zorgvuldig voorbereidingstraject
besloten hun krachten te bundelen.

De oudste volleybalwortels van de fusievereniging zitten in Nieuwenhaagse bodem. Daar was in 1951 het
volleybalvirus vanuit de Ondergrondse Vakschool (OVS) voor jonge aanstaande mijnwerkers overgeslagen
naar een aantal enthousiastelingen, die onder de leiding van wijlen Hub Didderen met volleybal in verenig-
ingsverband begonnen onder de naam S(amenspel) D(oet) O(verwinnen).

Tot de verhuizing naar Sporthal In de Bende in 1971 was de gymnastiekzaal aan de Kerkstraat (nu Heigank)
het thuishonk. Na verloop van tijd maakten ook dames hun intrede op het volleybalveld. Redelijk snel groeide
de vereniging uit tot een aansprekend sportief niveau. De heren reikten tot de 1e divisie en de dames tot de 3e
divisie.

De ontwikkeling van de Schaesbergse tak vanaf september 1962 is onverbrekelijk verbonden met de Petrus en
Paulus MULO (later Mavo) en de heer Spronck als organisatorische pionier en animator. Nadat de vereniging
de beginfase van schoolclub achter zich had gelaten, groeide ze voorspoedig.
Het ambitieuze 1e Herenteam werd een vaste waarde in het Limburgse volleybal. Al snel ontwikkelde zich ook
een damesafdeling die vooral dankzij de tomeloze inzet van wijlen Jo van Mil eveneens wist door te stoten naar
het 1e divisieniveau.

Vanuit de gymzaal van het oude schoolgebouw in de Schoolstraat (nu Swagemakersstraat) vond de vereniging
na korte omzwervingen naar de gymzaal  Lichtenberg en sporthal Ter Waerden vanaf 1974 zijn definitieve draai
in de nieuwe Sporthal Baneberg in Schaesberg. Hier werden de grootste triomfen gevierd. Twee keer slaagden
de mannen erin om dankzij een kampioenschap in de 1e divisie het hoogste Nederlandse competitieplatform, de
eredivisie, te bereiken. Beide malen was dit sportieve avontuur van korte duur en bleek handhaving niet haalbaar.

De thuisbasis
De Sporthal Baneberg fungeert vanaf de fusie in 1987 als thuisbasis voor de competitiespelende teams van
VC Landgraaf. Na de reconstructie van het gebied rond de sporthal kregen de gebruikers vanaf 1997 de
beschikking over een nieuwe, ruimere kantine. In de loop der jaren werden stap voor stap ook de trainings-
faciliteiten geconcentreerd in de Baneberg. De geleidelijke krimp van de vereniging deed geen afbreuk aan de
sportieve ambities. Na stappen terug, wisten de hoogste teams steeds opnieuw het verloren terrein grotendeels
terug te winnen en een voorbeeldrol te vervullen binnen de Zuid-Limburgse volleybalwereld.
Momenteel speelt het 1e herenteam in de 2e divisie en het 1e damesteam in de 3e divisie.

De toekomst
De vereniging ontleent zijn veerkracht vooral aan de bereidheid om zich zo snel en zoveel mogelijk aan te passen
aan de veranderingen in het sportieve klimaat en zelf de handen uit de mouwen te steken. De opleiding van de
jeugd start nu veel eerder. Begon die vroeger bij 12-jarigen, tegenwoordig staan de jongste al vanaf 6 jaar op het
training- en wedstrijdveld. Opvallend, maar niet verrassend, zien we anno 2018 bij de jeugdafdeling een ruime
inbreng van 2e en 3e generatie volleybal(st)ers in de Baneberg.