Huisstijl Richtlijnen


Merk

Uitstraling is alles, Om continuïteit te waarborgen moet er aan bepaalde richtlijnen worden voldaan. Hieronder de belangrijkste richtlijnen.

Waardes

Waardes zijn de identiteit van VC Landgraaf. Het spreekt voor zichzelf dat bij iedere vorm van communicatie kernwaardes terugkomen.

Sportieve ambitie

VCL heeft de ambitie om met de eerste teams attractief volleybal te spelen op divisie niveau. In de directe teams daaronder krijgen de talenten kans om zich te ontwikkelen en de aansluiting te vinden naar het divisie niveau.

Techniek en samenspel

 Bij de jeugd hebben we een game-like aanpak en staat het ontwikkelen van een goede techniek centraal. Bij de allerjongsten staat het plezier en gevoel krijgen voor de bal hoog in het vaandel.

Betrokkenheid

VCL probeert zichzelf aldoor opnieuw uit te vinden en continue te ontwikkelen om zo aan te sluiten bij de verwachtingen van onze leden en onze ambities na te streven binnen het heersende volleybal klimaat

Gastvrijheid

VCL is een gastvrije vereniging voor iedereen die ons een warm hart toedraagt, jong en oud, leden, vrijwilligers, sponsoren, sympatisanten en ja, ook onze tegenstanders. Onze supporters, sympatisanten, sponsoren, begeleiders en vrijwilligers zijn onze levenslijn naar de toekomst en zijn daarmme van groot belang voor de vereniging. VCL waardeert jullie steun en hulp enorm!

Contactpersoon

Ryan Vrösch

0031(0)624820451


Logo 

Bij het gebruik van een logo hoort een handleiding, het logo is opgebouwd uit drie kleuren (wit, blauw en donker blauw). Hierdoor hebben wij geen volledig negatief logo, toch bestaat er een versie om te gebruiken met donkere achtergrond:

  • normale logo (gebruik bij lichte achtergrond) ! liefst alleen bij witte achtergrond ! 
  • negatief (gebruik bij donkere achtergrond)