ledenvergadering

05/12/2018

Uitnodiging ledenvergadering VCL

Hierbij nodigt de vereniging jullie uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 19 december 2018 om 20:00 uur in de kantine sporthal Baneberg.
17/12/2018

REMINDER: ledenvergadering VCL

REMINDER: as woensdag om 20:00 in de kantine van Sporthal Baneberg staat de jaarlijkse ledenvergadering van VC Landgraaf gepland.
10/06/2019

Uitnodiging ledenvergadering VCL

Hierbij nodigt de vereniging jullie uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 24 juni om 20:15 uur in de kantine sporthal Baneberg.
22/10/2019

Ledenvergadering VCL

Woensdag 30 oktober om 20:00 in de kantine van Sporthal Baneberg staat de jaarlijkse ledenvergadering van VC Landgraaf gepland. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
26/06/2020

Notulen ledenvergadering

Hierbij, namens het bestuur, de notulen van de ledenvergadering gehouden op 17 juni jongstleden.