Aanmelden
Wil je lid worden van onze vereniging download dan hier het aanmeldingsformulier samen met de
toestemmingsverklaring. Nadat beide formulieren zijn ingevuld en ondertekend kan het worden
ingeleverd op een training of per mail verstuurd worden naar:
penningmeester@vclandgraaf.nl

Door hier te klikken vind je informatie over de contributiegelden.

Aan een lidmaatschap is ook een gedragscode verbonden. Deze hebben wij in de Algemene Leden
Vergadering vastgesteld en gebundeld in een document. Ieder lid dient kennis te hebben van deze
gedragscode ! Door hier te klikken krijgt u inzage in onze gedragscode!

Mutaties
Het aanmeldingsformulier dient ook gebruikt te worden voor het doorgeven van mutaties, zoals
bijvoorbeeld wijziging van adres, aantal trainingen of bankgegevens. Download het formulier hier.
Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend kan het worden ingeleverd op een training of per
mail verstuurd worden naar: penningmeester@vclandgraaf.nl

Afmelden
Afmelden als lid van VC Landgraaf kan alleen door het invullen van het afmeldingsformulier.
Download deze hier. Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend kan het worden ingeleverd
op een training of per mail verstuurd worden naar: penningmeester@vclandgraaf.nl

Overige
Huishoudelijk Reglement VC Landgraaf
Statuten VC Landgraaf