Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij VCL is Marco Reumkens. Marco is
direct te bereiken per email vertrouwenspunt@vclandgraaf.nl of per telefoon
06-54677755. Marco zal zich hieronder kort voorstellen.

Bij de Nevobo is Janine Pleizier de VCP. Zij is te bereiken op 06-46317335.

Natuurlijk staat het je vrij om direct contact op te nemen met het door NOC*NSF opgezette ‘Vertrouwenspunt Sport’. Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op vier verschillende manieren benaderen:

• Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag t/m vrijdag 08.00 –
22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur;
• WhatsApp: 06 53646928 (belangrijk: dit nummer is alleen bedoeld voor
WhatsApp);
• E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl ;
• Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.

 
Even voorstellen…
Het bestuur van VC Landgraaf heeft mij benaderd met het verzoek om per direct de VCP van de club te worden. Omdat ik het belangrijk vind dat er binnen de club
iemand is die het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag heb ik ingestemd met dit verzoek.
Als je de stap wilt zetten om de VCP te benaderen, is het natuurlijk belangrijk om te weten wie die VCP is. Vandaar dat ik mij via deze weg kort voorstel. Mijn naam is
Marco Reumkens. Ik ben de partner van Anke Frischen en vader van 2 kinderen, Nik van 5 en Fenne 8 jaar. Anke heeft in het verleden jarenlang op Dames I gespeeld en ook Fenne is al enige tijd lid van VCL. Zo ben ik ook bij de club betrokken geraakt. Zelf heb ik nooit gevolleybald. Ik heb in mijn jeugd heel veel gevoetbald en sinds 2009 doe ik veel aan wielrennen en hardlopen. Ik werk in het dagelijks leven als projectleider van het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst op OBS Wereldwijs. Daarvoor heb ik 15 jaar ervaring opgedaan als leerkracht in de groepen 6, 7 en 8. Ook heb ik enkele jaren directietaken vervuld. Daarnaast heb ik diverse andere taken voor mijn rekening genomen. Eén van die taken betreft het fungeren als schoolcontactpersoon. Deze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de rol die de VCP binnen een sportvereniging. Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en personeelsleden van de school terecht bij de schoolcontactpersoon. Deze zorgt dan voor de eerste opvang en verwijst eventueel door naar externe partijen (externe schoolcontactpersoon, huisarts, etc.). Er wordt op school – voornamelijk door leerlingen – regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mij te benaderen. Soms om even het hart te luchten, maar in enkele gevallen ook omdat de nood zo hoog is dat er iets móet gebeuren. Ik heb door de jaren heen dus behoorlijk wat ervaring opgedaan op dit vlak.
Mocht je als lid van VCL mij nodig hebben voor advies of hulp, laat het mij dan weten.

Samen zoeken we dan naar een passende oplossing!